Учасники конференції засудили будь-які спроби елімінації ролі українців у регіоні Карпат, а також маніпуляції та штучні технології з метою прискорення асиміляції цієї етнічної спільноти, зокрема, її розподіл на різні національності всупереч історичним та науковим фактам.

Висновки міжнародної наукової конференції „Українці в історії та культурі Карпат“

Свидник, 8 – 9 квітня 2016 р.

8 – 9 квітня 2016 року з нагоди 60-річчя Словацького національного музею – Музею української культури у Свиднику відбулася Міжнародна наукова конференція „Українці в історії та культурі Карпат“.

Головним організатором конференції були СНМ – Музей української культури та громадське об’єднання „Русько-українська ініціатива“. Ініціатор та науковий гарант конференції: Dr. h. c., PhDr. Мирослав Сополига, доктор історичних наук, директор музею. У конференції взляли участь провідні науковці – довгорічні співпрацівники музею зі Словаччини, України, Чехії, Польщі та Сербії – Войводини.

Метою конференції було проаналізувати та оцінити 60-річну діяльність цієї найстаршої в Словаччині музейної установи національної меншини на тлі історичного та культурного розвитку українців у регіоні Карпат і в контексті ширших міжетнічних взаємовідносин.

На пленарному засіданні та в двох секціях було виголошено 28 доповідей. Загалом у конференції та урочистостях взяло участь понад 80 осіб.

На основі фахових доповідей та дискусій було прийнято слідуючі заключення:

1. Учасники конференції високо оцінюють організаційне забезпечення та науковий рівень конференції. Щиро вітають колектив працівників музею з 60-річчям заснування цієї визначної устнаови, а також його директора Мирослава Сополигу з 70-річчям від дня народження.

2. Заснування та 60-річна діяльність Музею української культури – яскравий приклад взаємного порозуміння між словаками та національними меншинами, символ словацько-української співдружності. Ця установа своїми експозиціями та іншими активностями досягла європейського рівня музейної справи. Вона являє собою стабільний і невід’ємний компонент словацького музейництва. Це – достойний репрезентант словацької державної культурної політики в контексті етнічних та національних меншин.

3. Історичний та культурний розвиток регіону Карпат, в тому числі й словацько-польсько-українського пограниччя, немислимий без українців. Ця етнічна спільнота тут споконвіку зігравала важливу роль у заселенні краю, процесі формування суспільного життя, матеріальної та духовної культури.

4. Учасники конференції засуджують будь-які спроби елімінації ролі українців у регіоні Карпат, а також маніпуляції та штучні технології з метою прискорення асиміляції цієї етнічної спільноти, зокрема, її розподіл на різні національності всупереч історичним та науковим фактам.

5. Використання стародавньої (історичної) самоназви українців – русин/руський для найменування „нового“ слов’янського народу є антинауковим та неприпустимим. Сепаратичний розподіл українців на окремі етнічні спільноти служить як один із засобів дестабілізації українського народу й держави Україна. Українці повинні домогтися у державних представників країн, в яких вони проживають, послідовного вживання сучасної своєї етноназви, а історичні пойменування застосовувати з належним поясненням (уточненням).

6. Ніхто не ставить під сумнів право будь-кому використовувати закарпатські, південно- та північнолемківські, гуцульські та бойківські діалекти, а також робити спроби їх олітературнити, однак ніхто не може їх називати інакше, як українськими, оскільки, за науковими висновками славістів, вони є невід’ємною частиною україномовного простору.

7. Дезінтеграція українського етномовного та етнонаціонального простору, що спостерігається протягом минулих двох десятиліть на заході української етнічної території, – це свідчення недостатньої ефективності української науки та української держави загалом.

8. Дана конференція також підтвердила, що представники мажоритарних (панівних) народів не завжди охочі підтримувати національно-усвідомлюючий процес українців у регіоні Карпат. Довготривало занедбовуються також рішення економічних та суспільно-політичних проблем цього етносу. Існуюче законодавство не задовільняє потреби та вимоги національних меншин.

9. Про результати конференції та її висновки слід інформувати широку громадськість та компетентні органи відповідних країн. Учасники конференції рекомендують організаторам опублікувати їх у самостійному збірнику.

10. Конференція виконала своє завдання передусім у тому, що вказала на актуальність порушеної теми. Проблематика національних меншин взагалі є дуже розсяглою й вагомою, тому учасники конференції рекомендують організаторам підготувати дальші подібні міжнародні наукові зібрання.

Учасники конференції „Українці в історії та культурі Карпат”

 

Подяка учасникам конференції
Дирекція Словацького національного музею – Музею української культури у Свиднику щиро дякує учасникам конференції „Українці в історії та культурі Карпат“ за активну співпрацю та вагомий внесок  у достойне відзначення 60-річчя заснування цієї культурної та наукової установи.

За матеріалами http://zakarpattya.net.ua/

http://groza-news.com.ua/wp-content/uploads/2016/05/fd562181ccba28c02f00626f795011f3.jpghttp://groza-news.com.ua/wp-content/uploads/2016/05/fd562181ccba28c02f00626f795011f3-150x150.jpgоглядачКУЛЬТУРАПОЛІТИКАСОЦІО
Учасники конференції засудили будь-які спроби елімінації ролі українців у регіоні Карпат, а також маніпуляції та штучні технології з метою прискорення асиміляції цієї етнічної спільноти, зокрема, її розподіл на різні національності всупереч історичним та науковим фактам. Висновки міжнародної наукової конференції „Українці в історії та культурі Карпат“ Свидник, 8 – 9 квітня 2016...

Comments

comments